Bastiaan Bazen | Interim Manager

Zoek de stroom waar mogelijkheden zijn om stappen te zetten

Ik vind het mooi om “dingen” uit te denken: wat zijn de verbanden? Waar gaat het echt om? Hoe kan het gaan werken? Welke mogelijkheden zijn er? Wat kunnen we nu doen om ons uiteindelijke doel te bereiken. Dit doe ik samen met anderen. Dat wat zij vertellen of laten zien is voor mij inspiratie om een stap verder te gaan.

Expertise(s)

Change, complexe vraagstukken, klantvraagstukken, organiseren, gedragsbeinvloeding, strategie ontwikkeling,
2007
Vorige Interim Manager Anoushka Wajer
Volgende Carien de Vries