Anneke Burger | interim manager

Niets is zonder beweging ontstaan

Oog voor lange termijn doelen en omgeving, analytisch, conceptueel, klant- en resultaatgericht, besluitvaardig, ‘bouwer/veranderaar’, doorzetter, ontwikkelen en verbinden van mensen (en organisaties), nuchter, teamspeler. Ik neem de verantwoording en het initiatief. Mijn denken en doen gaat uit altijd uit van ‘hoe kan het beter voor klant, mensen en organisatie’.

Expertise(s)

Bedrijfsvoering (operations, business en It vraagstukken) ,dagelijkse aansturing in combinatie met het realiseren van verandering, verander-vraagstukken, conflict-vraagstukken
2017
Vorige Interim Manager Ad Duijn
Volgende Interim Manager Anoushka Wajer